Hittewerende werkandschoenen zijn bij ons onder te verdelen in 4 categorieen. Zo leveren wij hittewerende werkhandschoenen tot 600 graden celsius, van 600 tot 900 en van 900 tot zelfs 1200 graden celsius. Daarnaast is er nog een groep hittewerende werkhandschoenen die speciaal ontwikkeld zijn voorspecifice doelgroepen.

Fabrikanten